Türkiye'de tırmanış yazınında ya da camiada çeşitli sebeplerle kendine pek yer bulamamış toplumsal cinsiyet meselesini tartışmaya açmak için yayınlayacağımız makalelerin ilki olan, Molly Loomis'in "en cordée féminine” – kadın ip birliği- ekolünü tartıştığı "Going Manless" ı sizler için çevirdik …